Vrátenie tovaru

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
do 14 dní od prevzatia tovaru / po dohode s obchodom

k dátumu 25. 05. 2024
Podmienky odstúpenia:
 1. Zákazník - SPOTREBITEĽ môže vrátiť tovar bez udania dôvodu v zákonnej lehote 14 dní.

  • Vyplňte Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  • Podmienkou vrátenia plnej čiastky je, že vrátený tovar nebude javiť väčšie opotrebenie ako je nutné pre nevyhnutné vyskúšanie. Tovar musí byť kompletný, čistý a bez kozmetických vád (škrabancov). V opačnom prípade predajca poníži vrátenú sumu o náklady nevyhnutné na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.
 2. Zákazník - PODNIKATEĽ (NÁKUP NA IČO) nemá zo zákona právo na automatické vrátenie tovaru.

  • O vrátenie tovaru alebo odkúpenie tovaru je nutné zažiadať - vyplňte Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  • Žiadosť musí byť schválená predajcom - vyhodnotenie žiadosti je možné až pri prevzatí a kontrole tovaru predajcom.
  • Vrátený tovar musí byť nepoužitý a kompletný, v originálnom obale.
  • Predajca ponúkne výmenu za iný tovar v hodnote zodpovedajúcej stavu vráteného tovaru.
  • V prípade odkupu vráteného tovaru je odkupná cena spravidla o 10 – 30 % nižšia ako pôvodná predajná cena.

Adresa predajne (príjem vráteného tovaru)

BUNA CAFÉ

Havlíčkovo náměstí 15/31

252 19 Rudná, CZ

Údaje k objednávke

uveďte e-mail, na ktorý bola objednávka vytvorená

Preprava

Čriepky zo života bunacafe
Vlastný showroom a pražiareň kávy.
Vyvíjame vlastnú elektroniku PID regulácie.
Ponúkame vlastný záručný a mimozáručný servis.
Máme bohaté know-how a radi sa podelíme.