BUNA CAFÉ

Ochrana osobných údajov

Sme spoločnosť NYKL SMÍTAL s.r.o., so sídlom Žlutá 200, 252 19 Chrášťany, CZ, IČO 290 51 606 a sme prevádzkovateľom internetových stránok bunacafe.sk, kde obchodujeme pod značkou BUNA CAFÉ. V rámci našej podnikateľskej činnosti ako správci, spracovávame osobné údaje najmä o našich zákazníkoch a používateľoch nášho webu.

Aké osobné údaje spracovávame

 1. Osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete

  V prípade objednávky tovaru a služieb od vás potrebujeme osobné údaje, aby sme mohli:

  • tovar doručiť
  • lepšie vykomunikovať prípadné nejasnosti v objednávke
  • informovať vás o priebehu vybavenia vašej objednávky
  • zaslať vám potrebné doklady k objednanému tovaru

  Osobné údaje, ktoré pre vyššie uvedené potreby spracovávame:

  • Identifikačné údaje

   • Meno a priezvisko
   • Užívateľské meno
   • Heslo
   • IČO, DIČ (ak nakupujete ako podnikateľ)
  • Kontaktné údaje

   • Dodacia adresa prípadne fakturačná adresa
   • E-mail
   • Telefónne číslo
  • Vašu nákupnú históriu

   • Údaje o objednanom tovare a službách
   • Zvolený spôsob dopravy
   • Zvolený spôsob platby
   • Číslo účtu, z ktorého prišla platba, prípadne na ktorý ste požadovali platbu vrátiť pri odstúpení od zmluvy

  Potom čo vám bude tovar doručený, vám môže byť doručená e-mailová správa so žiadosťou o ohodnotenie nakúpeného tovaru v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

  V prípade, že nás budete kontaktovať prostredníctvom e-mailu či zákazníckej linky, budeme vaše osobné údaje uvedené v tejto komunikácii taktiež spracovávať.

  Pri platbe platobnou kartou online budete presmerovaný na zabezpečený server platobnej brány. Údaje o vašej platobnej karte teda nie sú zasielané našej spoločnosti, ale sú v rámci zabezpečeného prenosu odosielané priamo poskytovateľovi našej platobnej brány. Platobná brána ďalej pre uskutočnenie platby prenáša dáta príslušnej bankovej inštitúcii, a to opäť v rámci zabezpečeného prenosu dát.

 2. Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete

  Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou o tomto dotyčnú osobu informovať a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

 3. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

  Pri návšteve našich webových stránok o vás môžeme zhromažďovať určité informácie:

  • IP adresa
  • Dátum a čas prístupu na náš web
  • Informácie o operačnom systéme
  • Informácie o vašom správaní na našom webe

  Tieto informácie sú z dôvodu súkromia anonymizované, nie je možné ich priradiť konkrétnemu užívateľovi.

Prečo zbierame a spracovávame vaše osobné údaje?

Naše dôvody na spracovanie osobných údajov:

 • Nákup tovaru a služieb – osobné údaje sú nevyhnutné na realizáciu obchodu, na komunikáciu predajcu so zákazníkom, na vybavenie objednávky a na dodanie tovaru.
 • Starostlivosť o zákazníkov – osobné údaje pomáhajú k lepšej komunikácii, riešeniu otázok zákazníkov, aj k zefektívneniu našich služieb ako napríklad riešenie prípadných reklamácií a vratiek tovaru bez nutnosti doložiť doklad o kúpe.
 • Užívateľský účet - osobné údaje umožnia prístup k užívateľskému profilu, kde prehľadne zistíte stav svojej objednávky.
 • Marketingové účely

  • E-mail marketing – obchodné oznámenia formou newsletterov vám zasielame na základe vášho súhlasu so zasielaním obchodných oznámení. Z odberu obchodných oznámení sa môžete ľahko odhlásiť tak, že na prichádzajúcom newsletteri kliknete v pätičke na možnosť odhlásiť sa z odberu obchodných oznámení, alebo nás môžete kontaktovať e-mailom či telefonicky a požiadať o zrušenie zasielania obchodných oznámení.
  • Sociálne siete – v prípade, keď sa stanete naším sledovateľom, sa vám zobrazujú naše príspevky alebo upozornenia na aktivitu na našej facebookovej stránke.
  • Súťaže – na základe nášho oprávneného záujmu zvýšiť vierohodnosť marketingových akcií a súťaží v očiach súťažiacich využívame možnosť s predchádzajúcim upozornením výhercu vyfotiť či s ním natočiť video. Fotografie, prípadne video potom môže byť zverejnené iba pre potreby prezentácie vyhodnotenia danej súťaže.
  • Kontrola orgánov verejnej moci - osobné údaje môžeme spracovávať z dôvodu potreby kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

Plnenie a uzavretie zmluvy - osobné údaje spracovávame pre potreby uzavretia kúpnej zmluvy a dodania tovaru.

Oprávnený záujem – osobné údaje spracovávame, aby sme vám poskytli relevantný obsah, ktorý pre vás bude zaujímavý.

Súhlas – osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu na účely zasielania obchodných oznámení. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať buď kliknutím na odhlásenie zasielania obchodných oznámení v pätičke prichádzajúceho newslettera, alebo zaslaním informácie, že si prajete zrušiť zasielanie obchodných oznámení na náš e-mail obchod@bunacafe.sk, prípadne oznámením tejto informácie telefonicky na telefónnom čísle +421 277 270 700.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Prípady, v ktorých odovzdávame vaše osobné údaje tretím stranám, kedy vystupujeme v pozícii správcu vašich osobných údajov:

Doručenie tovaru

Vaše osobné údaje odovzdávame dopravcovi, aby mohol byť vami objednaný tovar doručený. Dopravcovi odovzdávame údaje o mene, priezvisku, doručovacej adrese a telefónne číslo, na ktorom vás môže kontaktovať. Pokiaľ je tovar hradený pri prevzatí, potom dopravcovi poskytujeme aj informáciu o sume, ktorú treba uhradiť. Dopravca je oprávnený vaše osobné údaje spracovávať iba na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.

Účtovníctvo, administratíva, marketing, programátorské činnosti

Osobné údaje sú ďalej spracovávané v nevyhnutnom rozsahu pri vybavovaní objednávok, vystavovaní dokladov, zasielaní obchodných oznámení, programátorských úpravách našich webových stránok a pod. K niektorým týmto činnostiam využívame služby externých špecialistov. Tieto subjekty sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmú použiť na žiadny ďalší účel.

Štátne orgány

Pokiaľ nám orgán štátnej moci uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, musíme tak urobiť.

Poisťovňa

V prípade vzniknutých škôd na tovare, ktorý od vás preberáme napr. k servisným úkonom, predkladáme vaše osobné údaje poisťovni, u ktorej máme aktuálne uzavretú poistnú zmluvu. Osobné údaje sú použité iba za účelom vybavenia danej škodovej udalosti.

Ako dlho spracovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas trvania zmluvného vzťahu.

Osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie všetkých našich zmluvných či zákonných povinností musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas, po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo v súlade s nimi (napríklad pri daňových dokladoch je touto dobou doba najmenej 10 rokov).

V prípade spracovania osobných údajov, ku ktorému bol udelený súhlas, budú vaše osobné údaje spracovávané do odvolania vášho súhlasu.

Zabezpečenie osobných údajov a hesiel

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Zaviedli sme technické a organizačné opatrenia, aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov. Všetky opatrenia pravidelne kontrolujeme a neustále zdokonaľujeme. Všetka komunikácia medzi nami (vaším zariadením a našimi servermi) je šifrovaná.

Prihlasovacie údaje sú zahashované a všetky dáta uložené na serveroch v dátových centrách s obmedzeným zabezpečeným prístupom, všetko je veľmi dôkladne kontrolované a podlieha auditu.

Používame také opatrenia, ktoré zodpovedajú aktuálnym technologickým možnostiam a poskytujú dostatočné zabezpečenie.

Vaše heslá v systéme u nás nemáme a do našej databázy ich neukladáme. Pracuje sa iba so špeciálnymi hash kľúčmi vygenerovanými pomocou funkcie BCRYPT s work factor/cost 12 (aktuálne najbezpečnejšie funkcie).

Aké máte práva pri spracovaní osobných údajov?

Právo na opravu

Máte právo vedieť, aké údaje o vás spracovávame, za akým účelom, po akú dobu, kedy vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich mimo nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Ochrana osobných údajov zákazníkov“. Pokiaľ si však nie ste istí, ktoré osobné údaje o vás spracovávame, v rámci práva na prístup nás môžete požiadať o prehľad týchto údajov.

Právo na opravu

Ak zistíte, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, nepresné alebo neúplné, môžete si ich buď upraviť sami vo vašom užívateľskom účte alebo nás kontaktovať (obchod@bunacafe.sk, +421 277 270 700), aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, poprípade doplnili.

Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. Výmaz sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať. Pokiaľ vaše osobné údaje budeme potrebovať na určenie, výkon alebo obhajobu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napríklad pokiaľ za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či prebieha reklamačné konanie). Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, na ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, na spracovanie ktorých je váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • vzniesli ste námietku proti spracovaniu os. údajov a máte za to, že pri posúdení námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovanie týchto osobných údajov;
 • domnievate sa, že nami vykonávané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Požiadavku na zmazanie/odstránenie údajov napíšte na e-mail obchod@bunacafe.sk.

Právo na obmedzenie spracovania

V určitých prípadoch môžete využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, než sa dohodneme, aké údaje sú správne;
 • vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať iba ich obmedzenia (napr. ak očakávate, že by ste nám v budúcnosti takéto údaje rovnako poskytli);
 • vaše osobné údaje už nepotrebujeme na vyššie uvedené účely spracovania, ale vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej šetríme, či je vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie vašich osobných údajov obmedziť.
Právo podať sťažnosť

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom, nie je nijako dotknuté vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozornom úrade. Toto právo môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonávanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Budeme však radi, pokiaľ prípadné sťažnosti budete riešiť najskôr s nami. Vždy sa pokúsime vzniknuté nedorozumenie vyriešiť k spokojnosti oboch strán.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 17. 2. 2022.

Čriepky zo života bunacafe
Vlastný showroom a pražiareň kávy.
Vyvíjame vlastnú elektroniku PID regulácie.
Ponúkame vlastný záručný a mimozáručný servis.
Máme bohaté know-how a radi sa podelíme.