Čistenie a údržba: Ako na odvápňovanie pákového kávovaru?
Čistenie a údržba

Ako na odvápňovanie pákového kávovaru?

Pravidelné odvápňovanie, najlepšie v kombinácii s prevenciou usadzovania vodného kameňa, je najdôležitejšia údržba, ktorú musíte správne vykonávať, aby nedošlo k poškodeniu kávovaru.

K správnej a dlhodobej funkcii kávovaru je potrebné vedieť, aká voda sa na prípravu kávy používa. Vždy je vhodné používať vodu upravenú, teda zbavenú látok, ktoré spôsobujú usadzovanie vodného kameňa. Je vhodné používať zmäkčovač vody, ktorý oddiali dobu medzi jednotlivými cyklami odvápnenia alebo kávovar odvápňovať v pravidelných intervaloch.

Usadzovanie vodného kameňa v kávovare výrazne ovplyvňuje jeho funkcie, napr. nahrievanie. Zmenšuje sa objem bojlera, zanášajú sa ventily a pod. Oprava je potom nákladná a nerieši sa v rámci záruky. Pokiaľ neviete, akú vodu máte, je ideálne si zistiť tvrdosť vody priamo vo vodárenskej spoločnosti (vždy je to uvedené na ich internetových stránkach). Interval odvápňovania je závislý práve od tvrdosti vody (usadzovaní vodného kameňa). Pri tvrdosti vody do 0,7 mmol/l nie je nutné vykonávať odvápňovanie. Iba z preventívnych dôvodov odporúčame odvápniť 1x za rok. Čím je voda tvrdšia, tým častejšie je nutné kávovar odvápňovať.

Odporúčame riadiť sa nasledujúcou tabuľkou:

cca 1 mmol / l 2x za rok
cca 1,5 mmol / l 4x za rok
cca 2 mmol / l 1x za mesiac

Ako na odvápňovanie pákového kávovaru?

Na odvápnenie používajte len prostriedky na to určené, nie sú agresívne voči gumovým tesneniam a ďalším dielom kávovaru (napr. hliníkovým častiam) a následne neovplyvňujú chuť kávy. Nepoužívajte teda ocot ani kyselinu citrónovú.

Pripravte si odvápňovací roztok (voda + odvápňovací prípravok - Puly Cleaner odvápňovač kávovarov, vrecko, 30 g).

Odporúčané množstvo a koncentrácia:
  • Kávovar s 1 bojlerom - 1 liter vody + 1 vrecko odvápňovača

  • Kávovar s 2 bojlermi a výmenníkom (HX) - 2 litre vody + 4 vrecká odvápňovača

Všeobecný postup

1

Pripravte si odvápňovací roztok (odvápňovací prípravok, napríklad Puly Cleaner odvápňovač kávovarov, vrecko, 30 g, zmiešajte so správnym množstvom čistej vody), tento odvápňovací roztok nalejte do zásobníka na vodu.

2

Vypustite všetkými cestami (skupinou/hlavou, tryskou horúca voda/para) približne 50 % objemu zdroja vody (bojler na espresso, bojler horúca voda/para). Pri prvom odpúšťaní vody nie je v systéme žiadny odvápňovací prostriedok, týmto väčším odpustením (cca 50 %) sa do systému dostane väčšie množstvo odvápňovacieho roztoku, ktorý sa zriedi s vodou, ktorá je v systéme.

3

Nechajte odvápňovač pôsobiť asi 10 - 15 minút. Vodný kameň sa rozpúšťa.

4

Potom už vypustite všetkými cestami len cca 20 % objemu, pretože v systéme už roztok je a týmto spôsobom sa vyplaví rozpustený vodný kameň a do systému sa dostane čerstvý roztok, ktorý bude opäť pôsobiť.

5

Počkajte asi 10 - 15 minút.

6

Potom opakujte body 4 a 5 do vyčerpania roztoku.

7

Vymyte zásobník na vodu a naplňte ho čistou vodou. Všetkými cestami vypustite cca 100 – 200 % objemu zdroja/bojlerov, aby sa celý systém čo najlepšie prepláchol. Preplachujte celý systém tak dlho, pokiaľ výstupná voda nie je úplne zbavená kyslej chuti.

8

Po dokonalom vyčistení od odvápňovacieho prostriedku uvarte dve kávy, ktoré nepite.

Individuálne postupy vzhľadom na technické vybavenie kávovaru:

1 bojler s objemom do 0,5 l, vibračné čerpadlo

(Rancilio Silvia, Gaggia New Classic, ECM Casa V, …)

1

Pripravte si odvápňovací roztok (odvápňovací prípravok, napríklad Puly Cleaner odvápňovač kávovarov, vrecko, 30 g, zmiešajte: 1 liter vody + 1 vrecko odvápňovača), tento odvápňovací roztok nalejte do zásobníka na vodu.

2

Nechajte pretiecť približne 0,4 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,2 l a 0,2 l). Tým sa voda s odvápňovačom dostane do bojlera a vodných ciest.

3

Počkajte 10 - 15 minút, odvápňovací roztok rozpúšťa vodný kameň.

4

Odpustite približne 0,2 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,1 l a 0,1 l).

5

Opäť počkajte cca 10 - 15 minút, odvápňovací roztok rozpúšťa vodný kameň.

6

Do hlavy kávovaru vložte páku so slepým filtrom a trikrát na 20 sekúnd spustite extrakciu/výdaj kávy na odvápnenie všetkých ciest (pretlakového ventilu).

7

Opäť počkajte cca 10 - 15 minút, odvápňovací roztok rozpúšťa vodný kameň.

8

Ďalej opakujte body 4. a 5. (prepúšťanie 0,1 l hlavou kávovaru a 0,1 l tryskou) pokiaľ nevyčerpáte všetok roztok.

9

Vypnite kávovar, vyberte a vymyte zásobník na vodu a naplňte ho čerstvou vodou.

10

Kávovar zapnite a nechajte pretiecť približne 0,8 l vody (hlavou a tryskou, 0,4 l a 0,4 l).

11

Vložte páku so slepým filtrom do hlavy kávovaru a trikrát zhruba na 20 sekúnd spustite extrakciu.

12

Opakujte kroky 9. až 11. aspoň 2x po sebe, aby ste uvoľnili všetky zvyšky odvápňovača z bojlera. Podľa potreby aj viackrát. Voda musí z kávovaru vytekať bez kyslej chuti.

13

Na záver ešte raz vymyte a naplňte zásobník čerstvou vodou a uvarte kávu, prvé 2 kávy nepite (chuť môže byť ovplyvnená).

1 bojler s objemom nad 0,5 l, vibračné čerpadlo

(ECM Classika II / Classika PID, ...)

1

Pripravte si odvápňovací roztok (odvápňovací prípravok, napríklad Puly Cleaner odvápňovač kávovarov, vrecko, 30 g, zmiešajte: 2 litre vody + 4 vrecká odvápňovača), tento odvápňovací roztok nalejte do zásobníka na vodu

2

Nechajte pretiecť približne 0,8 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,4 l a 0,4 l). Tým sa voda s odvápňovačom dostane do bojlera a vodných ciest.

3

Počkajte 10 - 15 minút, odvápňovací roztok rozpúšťa vodný kameň.

4

Odpustite približne 0,2 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,1 l a 0,1 l).

5

Opäť počkajte cca 10 - 15 minút, odvápňovací roztok rozpúšťa vodný kameň.

6

Do hlavy kávovaru vložte páku so slepým filtrom a trikrát na 20 sekúnd spustite extrakciu/výdaj kávy na odvápnenie všetkých ciest (pretlakového ventilu).

7

Opäť počkajte cca 10 - 15 minút, odvápňovací roztok rozpúšťa vodný kameň.

8

Ďalej opakujte body 4. a 5. (prepúšťanie 0,1 l hlavou kávovaru a 0,1 l tryskou) pokiaľ nevyčerpáte všetok roztok.

9

Vypnite kávovar, vyberte a vymyte zásobník na vodu a naplňte ho čerstvou vodou.

10

Kávovar zapnite a nechajte pretiecť približne 1 l vody (hlavou a tryskou, 0,5 l a 0,5 l).

11

Vložte páku so slepým filtrom do hlavy kávovaru a trikrát zhruba na 20 sekúnd spustite extrakciu.

12

Opakujte kroky 9. až 11. aspoň 2x po sebe, aby ste uvoľnili všetky zvyšky odvápňovača z bojlera. Podľa potreby aj viackrát. Voda musí z kávovaru vytekať bez kyslej chuti.

13

Na záver ešte raz vymyte a naplňte zásobník čerstvou vodou a uvarte kávu, prvé 2 kávy nepite (chuť môže byť ovplyvnená).

výmenník – HX (2 okruhy), vibračné čerpadlo

(Rocket Espresso Appartamento / Giotto Type V / Mozzafiato Type V, ECM Mechanika V Slim, ...)

1

Pripravte si odvápňovací roztok (odvápňovací prípravok, napríklad Puly Cleaner odvápňovač kávovarov, vrecko, 30 g, zmiešajte: 2 litre vody + 4 vrecká odvápňovača), tento odvápňovací roztok nalejte do zásobníka na vodu

2

Nechajte pretiecť približne 0,8 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,3 l a 0,5 l). Tým sa voda s odvápňovačom dostane do bojlera a vodných ciest.

3

Počkajte 10 - 15 minút, odvápňovací roztok rozpúšťa vodný kameň.

4

Odpustite približne 0,4 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,1 l hlavou a 0,3 l tryskou).

5

Opäť počkajte cca 10 - 15 minút, odvápňovací roztok rozpúšťa vodný kameň.

6

Do hlavy kávovaru vložte páku so slepým filtrom a trikrát na 20 sekúnd spustite extrakciu/výdaj kávy na odvápnenie všetkých ciest (pretlakového ventilu).

7

Opäť počkajte cca 10 - 15 minút, odvápňovací roztok rozpúšťa vodný kameň.

8

Ďalej opakujte body 4. a 5. (prepúšťanie 0,1 l hlavou kávovaru a 0,3 l tryskou) pokiaľ nevyčerpáte všetok roztok.

9

Vyberte a vymyte zásobník na vodu a naplňte ho čerstvou vodou.

10

Nechajte pretiecť približne 3 l vody (1 l hlavou a 2 l tryskou).

11

Vložte páku so slepým filtrom do hlavy kávovaru a trikrát zhruba na 20 sekúnd spustite extrakciu.

12

Opakujte kroky 9. až 11. aspoň 2x po sebe, aby ste uvoľnili všetky zvyšky odvápňovača z bojlera. Podľa potreby aj viackrát. Voda musí z kávovaru vytekať bez kyslej chuti.

13

Na záver ešte raz vymyte a naplňte zásobník čerstvou vodou a uvarte kávu, prvé 2 kávy nepite (chuť môže byť ovplyvnená).

2 bojlery alebo výmenník HX (2 okruhy), rotačné čerpadlo

(Rocket Espresso Evoluzione R / R58, ECM Mechanika IV Profi / Technika V Profi PID / Elektronika II Profi, …)

1

Pripravte si odvápňovací roztok (odvápňovací prípravok, napríklad Puly Cleaner odvápňovač kávovarov, vrecko, 30 g, zmiešajte: 2 litre vody + 4 vrecká odvápňovača), tento odvápňovací roztok nalejte do zásobníka na vodu

2

Nechajte pretiecť približne 0,8 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,3 l hlavou a 0,5 l tryskou). Tým sa voda s odvápňovačom dostane do bojlera a vodných ciest.

3

Počkajte 10 - 15 minút, odvápňovací roztok rozpúšťa vodný kameň.

4

Odpustite približne 0,4 l roztoku skupinou/hlavou a tryskou (0,1 l hlavou a 0,3 l tryskou).

5

Opäť počkajte cca 10 - 15 minút, odvápňovací roztok rozpúšťa vodný kameň.

6

Ďalej opakujte body 4. a 5. (prepúšťanie 0,1 l hlavou kávovaru a 0,3 l tryskou) pokiaľ nevyčerpáte všetok roztok.

7

Vyberte a vymyte zásobník na vodu a naplňte ho čerstvou vodou.

8

Nechajte pretiecť približne 3 l vody (1 l hlavou a 2 l tryskou).

9

Opakujte kroky 7. a 8. aspoň 2x po sebe, aby ste uvoľnili všetky zvyšky odvápňovača z bojlera. Podľa potreby aj viackrát. Voda musí z kávovaru vytekať bez kyslej chuti.

10

Uvarte kávu, prvé 2 kávy nepite (chuť môže byť ovplyvnená).

Čriepky zo života bunacafe
Vlastný showroom a pražiareň kávy.
Vyvíjame vlastnú elektroniku PID regulácie.
Ponúkame vlastný záručný a mimozáručný servis.
Máme bohaté know-how a radi sa podelíme.